Indien jy diere te koop het en dit graag op hierdie bladsy wil adverteer, kontak ons gerus met die volgende besonderhede:
      Opskrif vir die advertensie
      Kort beskrywing en aantal diere
      Jou kontak besonderhede: Tel nommer en epos adres.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

    Vir diere te koop, kontak:
      Dr Chris Nel - 083 654 9638


 

    
 
 
    

  Die Bovelder Studiegroep
  Diere te Koop
  Lede

  Paul van Niekerk: 058 924 0755
  Dr Chris Nel: 083 654 9638
  Madeleine Nel: 084 428 9463

  2015 -2018 Bovelder Studiegroep
  Webblad Terme & Voorwaardes