●●●  Meer oor die Studiegroep
 

In 1978 het 11 kommersiële beesboere van die Vrede-Memel-Warden distrikte in die Noord-Oos Vrystaat oor die toekoms van hul onderskeie vleisbeeskuddes besin. Die uitdaging was om teeldoelwitte daar te stel wat ekonomies volhoubaar was. Die volgende opsies is oorweeg naamlik Suiwerteling, Kruisteling of ń Saamgestelde Ras (“Composite breeding”). Saam met Dr. Hermann Venter, ‘n wêreld bekende veekundige en topstudent van wyle Prof. Jan Bonsma, het die groep boere, onder leiding van Dr. At Viljoen die volgende teelbeleid-beginsels aanvaar:

1.  Die kombinasie van ‘n reeks goed gekose rasse om ‘n nuwe genepoel te vorm, lei tot verhoogde produktiwiteit en vinniger vordering met teling en seleksie.
2.  Gewensde eienskappe kan makliker deur infusie ingebring word deur middel van rasse wat sterk staan in daardie eienskappe, teenoor suiwerteling of seleksie binne die ras.
3.  Aangesien doeltreffende vleisproduksie die enigste doelwit is, behoort enige ras of raskombinasie wat ‘n bydrae kan maak, gebruik te word.
4.  Kruisteling met suiwer rasse is voordelig maar is ingewikkeld en kan lei tot ondoelmatige telingspraktyke.
5.  Deur moederkoeie te gebruik wat by jou plaas toestande aangepas is, kan ‘n groot mate van produktiwiteit in geskepte rasse opgestapel word.

Daar is toe besluit op ‘n Taurus-Indicus composite. Die HBSG het in 1986 tot stand gekom om aan hierdie beginsels gestalte te gee, die Bovelder is die naam wat toe aan hierdie Composite gegee is.

Die studiegroeplede se kuddes het hoofsaaklik uit twee tipes bestaan naamlik:

      Die Taurus groep met die Simmentaler en Sussex
      Die Indicus groep met die Afrikaner en Bonsmara.

Al die kuddes het ‘n opgraderingsfase ondergaan, waar klem geplaas is op die ras samestelling en die regstelling daarvan met toepaslike infusie. Om suksesvol daarmee te wees was die eerste stap om ‘n kudde klas vir alle lede te doen, tesame met prestasiegegewens wat verpligtend is vir al die gestabiliseerde Bovelder kuddes, sodat die volgende aspekte in die regte volgorde van belang vir elke kudde bepaal kon word.

      Beste bulle by beste koeie
      Aanvullende parings: Indicus/Taurus verhouding regstel vir aanpasbaarheid
      Korrektiewe parings: Ekonomiese eienskappe te versterk of te korrigeer
      Nie-funksionele diere te identifiseer
      Tekortkominge in die kudde uit te wys
      Beplanning van teeldoelwitte
      Regte aankope van bulle en vroulike diere

Die resultaat van die volgehoue toewyding van die lede in groepsverband was ‘n Composite waarin die volgende eienskappe na 25 jaar gevestig is.

      Aanpassingsvermoë en konstitusie
      Vrugbaarheid, gemak van kalwing en goeie speenmassa
      Vry van erflike gebreke
      Doeltreffende groeivermoë en voeromset
      Goeie vleisbouvorm
      Goeie temperament
      Voortreflike pigmentasie
      Rooi van kleur

Die hedendaagse Bovelder kan dus nou beskryf word as ‘n medium raam dier wat ongekompliseerd is en goed aanpas onder veld en voerkraal toestande. Dit is dus ‘n ras sonder “fancy points”. Hoogtepunte van die H.B.S.G

      Bovelder Ras ontwikkeling
      Oudste aktiewe Bees Studiegroep in Suid Afrika
      Langste retensie van lede
      Kudde-bestuursprogram gesinkroniseerd vir alle lede
      100% Verkope by 23 gesamentlike Bulveilings
      Hoogste pryse vir kommersiële bulle(brandmerk B) in SA
      Keuring en Seleksie-intensiteit van bulle hoogste in SA
      Lede presteer in Beesboer van die jaar kompetisie
      Lede presteer op vetveeskoue en karkaskompetisies bv. Royal Skou (2015)
      Lede administreer veilings self
      Premie op pryse van speenkalwers
      Bedingingsmag op alle gebiede bv. Bovelder winterlek geregistreer
      Die ledetal het gegroei tot 70 aktiewe lede in 2015 met ‘n genepoel van meer as 48,000 teelkoeie.

Groot waardering en erkenning word gegee aan die volgende persone wat vanaf 1965 ‘n bydrae gemaak het tot die Bovelder se ontwikkeling:

Dr. Jan Lombaard
Dr. Roy Berg van die VSA en Kanada
Dr. Geoff Harwin
Dr. Alistair Paterson
Dr. W Ehret
Prof. Cas Maree
Roger Wood
Dr. Hermann Venter
Dr. At Viljoen

    
 
 
    

  Die Bovelder Studiegroep
  Diere te Koop
  Lede

  Paul van Niekerk: 058 924 0755
  Dr Chris Nel: 083 654 9638
  Madeleine Nel: 084 428 9463

  © 2015 -2018 Bovelder Studiegroep
  Webblad Terme & Voorwaardes